MIN SYN PÅ BILDER

Fotografier påverkar oss  på oändligt många fler nivåer än den vedertagna synen att bilder är ett slags backspeglar som visar på ett skeende som har hänt. Fotografier förändrar seendet, öppnar upp nya insikter och får oss att ändra beteenden och se nya behov.En bild kan minnas och kommas ihåg på bråkdelen av en sekund så att den särskiljs från andra flera år senare! Fotografier ger kontur, trots att själva bilden är passiv får de oss att agera aktivt genom att den berör och granskas.

Och i dagens digitala världs  social nätverk är fotografiet ett viktigt och kraftfullt medium – under förra året laddades upp runt 100 miljoner bilder dagligen på Facebook …

Men till skillnad mot förr, då fotografiet framför allt värderades utifrån form och komposition, handlar dagens fotografi tyvärr ofta om konceptuella bilder som tolkas utifrån en gemensam idévärld och bakgrund och tänkt koncept. Förstår man inte det konceptuella budskapet förmedlar en bild som saknar form, komposition och dynamik inget till betraktaren. Då tolkas bilden utifrån personliga värderingar vilket blir till ett allmänt tyckande och analyserande.

Fotografiet kan förändra allt om de används rätt. Det finns idag många exempel på företag som har tjänat miljoner bara genom att förändra sitt bildspråk.